Find beskrivelsen for 'dit' hold og lav sammen med resten af instruktør-/hjælpeinstruktørteamet en plan for hvordan I får 'jeres' hold i mål. 

I nedenstående links finder du målbeskrivelser for gymnastikholdene, startende med Forælder/Barn og op til de store springhold. Målbeskrivelserne giver et indblik i den røde tråd, der knyttes mellem de forskellige hold, så overgangen fra det ene hold til det næste bliver så nem som mulig. 

Det er vigtigt, at børnene er motiverede og har lyst til at gå til gymnastik uanset alder, så den bedste læring sikres.

Forælder/Barn

Puslinge

Krummelurer

Drengetons (fra 0. klasse)

Spring Basis 1

Spring Basis 2

Spring Let øvet

Spring Øvet

Alle målbeskrivelser i ét dokument.